Om oss
Vad vi gör
Hållbarhet
Kontakta oss

livsmedelssäkerhet på
VÄXJÖ PARTIAFFÄR

Hög kvalitet och livsmedelssäkerhet är viktigt för oss. Därför ställer vi krav på att våra leverantörer uppfyller certifieringarna; Global GAP och IP Sigill. Vi är själva certifierade enligt standarderna nedan.
Certifikatet utgörs av lagar och regler kring arbetsmiljövillkor.
18 oktober 2025
Certifikatet utgörs av lagar och regler kring arbetsmiljövillkor.
Vi uppfyller EU-förordning 834/2007 som handlar om ekologiska livsmedel.
01 mars 2025
Vi uppfyller EU-förordning 834/2007 som handlar om ekologiska livsmedel.
Certifikatet utgörs av lagar och regler kring livsmedelssäkerhet.
31 augusti 2024
Certifikatet utgörs av lagar och regler kring livsmedelssäkerhet.